Fanlar, endüstride ve yaşamsal alanlarda sıcak baca gazlarının atılmasında kullanılır