Klima santralleri, hava işleme ünitesi ya da hava işleme ünitesi, bir ısıtma, havalandırma ve klima sisteminin parçası olarak havayı düzenlemek ve sirküle etmek için kullanılan cihazlardır.