Sığınak santralleri, tüm yaşam alanlarının sığınak için ayrılmış bölümlerinin havalandırılmasında taze hava ünitesi olarak kullanılır. Opsiyonel olarak kurşun seperatörlü ve ya kurşun kaplamalı olarakda imal edilmektedir